Ikke-stabilisert sandmark i epilitoralbeltet, med sterk sandbevegelse og sterk sanddynedannelse, men dynene er ustabile og flytter seg; de ytterste høye sanddynene er primærdyner; moser og lav mangler, sanda tørker raskt ut og ingen humusdannelse finner sted; typisk med få-artssamfunn dominert av sandbindende gras som marehalm Ammophila arenaria og strandrug Leymus arenarius