ikke-stabilisert sandmark i epilitoralbeltet, med sterk sandbevegelse og sterk dannelse av ustabile sanddyner som flytter seg. De ytterste høye dynene er primærdyner der moser og lav mangler. Her tørker sanden raskt ut og det dannes ikke humus. Typisk for disse er samfunn med få arter av sandbindende gras som marehalm Ammophila arenaria og strandrug Leymus arenarius