Klar effekt av ras på artssammensetningen. Tilgrensende natur mangler dette preget