Svak, men observerbar (< 1 ØAE) effekt av raspåvirkning på artssammensetningen sammenliknet med natur som ikke påvirkes av ras. Finnes gjerne i rasutsatt skogsmark, fjellhei og leside.