Temperaturen er så mye høyere enn omgivelsene slik at spesialtilpassete organismegrupper som bakterier når sitt optimum. Temperaturøkningen er mellom 25 og 50 °C sammenliknet med omgivelser upåvirket av jordvarme.