Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • JV-0 ingen jordvarme-innflytelse
  JV-a observerbart jordvarmeinfluert
  JV-b litt jordvarmeinfluert
  JV-c temmelig sterkt jordvarmeinfluert
  JV-d svært sterkt jordvarmeinfluert
  JV-e svært sterkt jordvarmeinfluert
  JV-¤ disruptiv jordvarmeinnflytelse
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet