Uten synlige spor etter jordflyt på artssammensetningen