Antall veldefinerte vertikale kronesjikt på et tresatt areal.

Et veldefinert kronesjikt er et høydeintervall over bakken som inneholder vesentlig flere trær (basert på faktisk trehøyde) enn tilgrensende høydeintervaller]; merk at antallet sjikt i en flersjiktet skogsmark, det vil si på et tresatt areal uten veldefinerte vertikale kronesjikt, skal settes = 3 mens antallet sjikt settes til ‘ikke relevant’ i en arealenhet uten tresetting; merk også at ‘busksjiktstruktur’ (forekomst av busksjikt) kommer til uttrykk gjennom variabelen busksjiktsdekning (1AG–B).