Andel sjøfjær av totaldekning av stasjonær megafauna