Andel urteaktige planter og bregner, av total feltsjiktsdekning