Andel trær av vier -slekta (Salix spp .), selje (Salix caprea) inkludert, av total tresjiktsdekning