Totaldekning av karplanter som ikke tilfredsstiller definisjonen av busk eller tre, i fastmarkssystemer.