Sterk (eustatisk) kilde; kontinuerlig framspring av kildevann med tilnærmet konstant temperatur (nær årsmiddeltemperaturen i området; = sterk rheogen markfukting.