i skogsmark karakterisert ved forekomst av ekte brunjordsprofiler.  Jorda er typisk dannet av glimmerskifer og fyllitter. Trinnet tilsvarer lågurtskog