i skogsmark karakterisert ved forekomst av typiske podsolprofiler; jord som typisk er dannet av grunnfjellsbergarter som gneis og granitt. Trinnet tilsvarer småbregnetype i skogsmark