VT Vanntilførsel beskriver våtmarkas vanntilførsel og hvordan dette påvirker næringsinnhold og artssammensetning. 

Våtmarker har tradisjonelt vært delt inn etter hvilken vannkilde de har. Våtmarker kan for eksempel være forårsaket av ulike typer grunnvann, de kan ha oppstått ved flom fra større ferskvannskilder, eller de kan være opphopninger av nedbørsvann. Hver av disse typene kan igjen deles inn i underkategorier og tilleggskategorier som gradvis flyter over i hverandre.

De ulike formene for VT Vanntilførsel har stor betydning for næringsinnhold og artssammensetning i våtmarkene. Vanntilførsel fra grunnvann og kilder vil for eksempel kunne tilføre næringsstoffer til våtmarken, mens rent nedbørsvann ikke vil kunne tilføre næring.

Terreng og geografi kan, i tillegg til artssammensetning, ofte gi en pekepinn på hvilken vanntilførsel som har formet våtmarka.

Basisklasser

Kunnskapsbehov

Det er behov for vegetasjonsøkologiske undersøkelser som sammenlikner limno-soligene flommyrer med soligene myrer uten flomvann. Dette for å kunne bestemme gradientlengder for forskjellen mellom jordvann (VT∙0) og elvevann (VT∙b), og avgjøre om elvevann (VT∙b) skal slås sammen med jordvann (VT 0) eller innsjøvann (VT∙a).