Denne lokale komplekse miljøvariabelen beskriver et tørkepreget klima med saltanrikning i jord, mest på grunn av oppadgående vanntransport i finjord.

Arid betyr at klimaet er sterkt tørkepreget, noe som forårsaker oppadgående kapillær vanntransport i finjord. Når vannet trekkes oppover drar det med seg mineraler og salter til overflaten, Dette igjen fører til saltanrikning i øvre jordlag, som kjennetegnes ved at det er et synlig saltlag på overflaten. Det vaskes vekk av regn, men kommer raskt tilbake etter en ny periode med tørt vær/tørke. Saltanrikninger i jord finnes i områder i verden med sterkt tørkepreget klima, og er typisk for ørkener og stepper. I Norge er saltanrikninger i jord med sikkerhet bare kjent fra områder ved Wijdefjorden på Svalbard, der både tørt klima og uttørkende vinder gir grunnlag for saltanriket jord (her i et kaldt klima).

Arid terrestrisk salinitet er en terrestrisk parallell til SA Marin salinitet, men den skyldes helt andre årsaker og har relevans for andre natursystemer.

Kunnskapsbehov

Det trengs kunnskap om prosessene som fører til dannelse av saltanriket jord på Svalbard. Det er også behov for bedre kunnskap om forekomster av saltanriket jord på Svalbard og å avklare om saltanriking av øvre jordlag også forekommer i indre dalfører på Østlandet (svakt kontinental seksjon), og i hvilket omfang dette eventuelt er.

Basisklasser

Trinndelingen beskriver om jorden er i så svakt tørkepregede områder at den for det meste har nedadgående vannstrøm, eller om jorden er i så sterkt tørkepregete (aride) områder at det er mest oppadgående vanntransport (som fører til saltanriking i øvre jordlag). Denne LKM-en er en terskelgradient med gradvis variasjon, men med en terskel der det skjer en så markert endring i artssammensetning at den blir behandlet som en faktor.