Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  8 256-512 m
Basistrinn
 • VT-0 jordvann
  VT-a innsjøvann
  VT-b elvevann
  VT-c nedbørvann
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet