Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  1 2-4 m
Basistrinn
 • KI-0 ingen kildevannsspåvirkning
  KI-a observerbar kildevannspåvirkning
  KI-b svak kildevannspåvirkning
  KI-c svak kildevannspåvirkning
  KI-d klar kildevannspåvirkning (svak kilde)
  KI-e temmelig sterk kildevannspåvirkning [ustabil (astatisk) kilde]
  KI-¤ stabil (eustatisk) kilde
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet