Skall

Det tynne skallet er utvendig og hvitt til hvitaktig gjennomsiktig, som regel med en avlang kuleaktig form og en bred åpning. Toppen av skallet (apeks) er avstumpet, og den eldste delen av skallet (protoconch) strekker seg litt ut fra skallet. En umbilikalkanal (umbilicus) er til stede på den nedre delen av skallet. Overflaten er glatt, men kan ha svake vekstlinjer. Lengden av skallet varierer mellom 2-3,3 mm.

Kropp

Kroppen er hvit. Foten er forgrenet mot bakenden, og hodeskjoldet har tentakelaktige fliker på bakenden.

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 250 µm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (radula) består av 12 tannrekker med en indre sidetann på hver side og en midttann (rachidie). De ytre sidetennene mangler. Sidetannen er lang og den indre kanten har dentikulasjon. Midttannen har to fliker som bærer grove dentikler, og er adskilt av et lite hakk. Raspetungen er usymmetrisk, der den venstre raden med sidetennener er mindre enn den høyre. Det hannlige reproduksjonssystemet består av et kort, avlangt peniskammer som deler seg og danner en prostata med to vridde grener. Den ene grenen er tykk og har en stump ende, mens den andre er tynnere og har en klumpete ende.

Økologi

Denne arten fines fra fjæra ned til 350 m, i fjærepoller (tidevannsbasseng), småstein, leire, tykk og kompakt leire, sand, skjellsand, leire, alger og steiner med Corallina kalkalger.

Utbredelse

Finnes i Norge langs hele kystlinjen, rundt de Britiske Øyer og sørover mot Middelhavet og Kanariøyene. Denne arten er sirkumpolar og opptrer fra New England, USA, Grønnland, Island, Barentshavet, Hvitehavet, Karahavet, Laptevhavet, østover til Sibir, ned til Japan og østover mot and British Columbia, Canada.