Skall

Det tykke skallet er utvendig og hvitt til hvitaktig gjennomsiktig. Skallet er som regel ovalt og sylinderformet. Åpningen er stor og toppen av skallet (apeks) er nedsunket. Den eldste delen av skallet (protoconch) stikker litt ut av skallet (mamillat), men strekker seg ikke forbi den første vridningen an skallet. En umbilikalkanal (umblicus) er til stede på skallets nedre del. Overflaten av skallet et glatt. Lengden av skallet varierer mellom 3,7–5,8 mm.

Kropp

Kroppen er hvit. Foten er forgreinet mot bakenden, og hodeskjoldet har tentakellignende fliker mot bakenden.

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 200 μm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata, sf: spermafure.

Raspetungen (radula) består av 11 tannrekker med en indre sidetann på hver side og en midttann (rachidie). De ytre sidetennene mangler. Sidetennene er lange og den indre kanten har dentikulasjon. Midttannen har to flate fliker som er adskilt av et hakk og har også dentikulasjon. Hakket mellom flikene bærer en liten spiss struktur. Raspetungen er usymmetrisk, der den venstre raden med sidetennener er mye mindre enn den høyre, og bærer store dentikkler på tuppene. Det hannlige reproduksjonssystemet består av et langt, tynt peniskammer og en avrundet prostata, denne går ut ifra peniskammeret i en rett vinkel. Den utvendige spermafuren forsetter som en åpen fure langs hele peniskammeret.

Økologi

Finnes på gjørme, sand, siltsand, skjellsand, leire, foraminiferer, grus og silt (kvabb, mo og mjele) på dyp mellom 559–4368 m. Den forekommer i størst antall på dyp under 2000 m og blir derfor ansett som en dyphavsart (abyssalart).

Utbredelse

Forekommer i Norskehavet, Færøyene, Danmarkstredet, Nord Atlanteren og Middelhavet.

Referanser

Ohnheiser LT og Malaquias MAE (2014). The family Diaphanidae (Gastropoda: Heterobranchia: cephalaspidea) in Europe, with A redescription of the enigmatic species colobocephalus costellatus M. Sars, 1870. Zootaxa 6(3774): 501-522. http://zoobank.org/References/1C4C791C-09D7-4711-9D05-1ABE3DB24916 DOI: 10.11646/zootaxa.3774.6.1.