Livsmedium er naturmangfoldnivået hvor vi zoomer helt inn og beskriver leveforholdene til organismer, til minste detalj. 

Gjeldende typeinndeling av livsmedium er fortsatt etter eldre versjon, NiN 1.0.

De som tar i bruk dette naturmangfoldnivået, er som regel interessert i en spesiell art. Og for å finne ut hva arten er avhengig av for å leve, må man beskrive forholdene den lever under. 

Et eksempel

Se for deg dette: En gruppe forskere skal lage en handlingsplan for billen engtordivel Geotrupes stercorarius. Da må de beskrive det den trenger for å leve. Engtordivelen lever i møkk og legger eggene sine i møkklumper som den tar med seg ned i ganger den graver i bakken. Men møkka tordivelen er avhengig av, kan ikke ligge hvor som helst. Den må ligge på sandjord som er porøs nok til at tordivelen kan grave ganger. Engtordivelen er derfor avhengig av livsmediet T12 dyremøkk og fuglegjødsel på sandjord.

For å beskrive livsmediet til engtordivelen, tar forskerne i bruk begrepsapparatet som finnes for naturmangfoldnivået Livsmedium i NiN. Det gjør det enkelt for andre forskere, og de som skal lese handlingsplanen, å få et presist bilde av hva engtordivelen trenger.  

Det meste kan være livsmedium

Nesten alt i naturen er livsmedier på et eller annet vis, også menneskeskapte ting, som murer og bygninger. Dyr kan være livsmedium for andre dyr, slik for eksempel ulv Canis lupus kan være for bendelormer Cestoda. Is kan være livsmedium for dyr og fugler i polare strøk, og luft er avgjørende for planter som skal spre pollen og frø.

En art kan dessuten være avhengig av flere livsmedier i løpet av livet. For eksempel kan sandjord være livsmedium for larven til en villbie, mens den voksne bien trenger blomstereng for å leve.  

Eksempel på livsmediet Lav og markboende sopp. Bildet viser en messinglav Xanthoria sp. (den oransje) og en ragglav Ramalina sp.(den gule) som er voksested for mosen piggknoppgullhette Plenoglamma phyllantha

Runde, Herøy, Møre og Romsdal