Plassering i
NiN-systemet
Grunntyper
Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Bilder