Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsgrunnlag
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Definisjon av typen
 • Prosedyrekategori
  10 Semi-naturlig system uten eller med svake spor av hevd
 • Definisjonsgrunnlag
  MHJ semi-naturlig jordbruksmark
 • Differensierende miljøvariabel (dLKM)
 • Hoved-miljøvariabel (hLKM)
 • Tilleggs-miljøvariabel (tLKM)
Inndeling
Bilder