En tjeneste fra Artsdatabanken

Måkene er gjennomgående hvite fugler, ofte med svarte tegninger på vingene eller hode. Ungfuglene er gråbrune fram til de når kjønnsmoden alder. Måkene finnes såvel i fjellheimen som ytterst på kysten, samt i polare områder.

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)

Hettemåken, med sin karakteristiske mørkebrune hette, er en av våre minste måkearter, og den som er mest knyttet til ferskvannssystemer. Arten hekker spredt i hele Norge.

Gråmåke Larus argentatus Pontoppidan, 1763

Gråmåken representerer, sammen med svartbaken, de karakteristiske kystmåkene. Arten er en vanlig hekkefugl på holmer og skjær langs hele norskekysten.

Fiskemåke Larus canus Linnaeus, 1758

Fiskemåken er den vanligste «bymåken» i Sør- og Midt-Norge, men er blitt langt sjeldnere i sine opprinnelige hekkeområder langs kysten. Den er en trekkfugl som normalt ankommer Norge i mars/april.

Sildemåke Larus fuscus Linnaeus, 1758

Sildemåken er nesten på størrelse med gråmåke men av utseende er den spinklere og lettere bygd enn denne. Den har en jevnt mørk, fra mørkegrå til svart, overside og gule bein.

Polarmåke Larus hyperboreus Gunnerus, 1767

Polarmåken er den arktiske ekvivalenten til svartbakene langs norskekysten. I Norge hekker den på Jan Mayen, Bjørnøya og Spitsbergen.

Svartbak Larus marinus Linnaeus, 1758

Svartbaken er den største av våre måkefugler. Den er kraftig bygd med svart overside og blekt rosa bein. Den er vanligvis mer marint tilknyttet enn andre måkearter.

Ismåke Pagophila eburnea (Phipps, 1774)

Den arktiske ismåken er en av våre minst kjente måkearter. Den er knyttet til iskanten hele året og finner ofte mat i rester av dyr som er drept av isbjørn.

Krykkje Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)

Krykkje er den vanligste måkearten, og således en karakterart, i våre fuglefjell. Arten har gått dramatisk tilbake siden begynnelsen av 1980-tallet.

Sabinemåke Xema sabini (Sabine, 1819)

Sabinemåken er en liten og mørkhodet måke med svakt kløftet stjert som i flukt kan minne om en terne. Den plasserer reiret nær ferskvann, gjerne på mose og gressbevokst tundra.

Opphav
Svein-Håkon Lorentsen
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 4.0

Taksonomi

Vitenskapelig navn
Måkefamilien Laridae
Taksonomisk kategori
Familie
Bokmål
måkefamilien
Nynorsk
måsefamilien
Klassifisering