• | Tycho Anker-Nilssen

Måkene er gjennomgående hvite fugler, ofte med svarte tegninger på vingene eller hode. Ungfuglene er gråbrune fram til de når kjønnsmoden alder. Måkene finnes såvel i fjellheimen som ytterst på kysten, samt i polare områder.

Måkefamilien Laridae
| Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Underordnede taksoner
SubType
Tags