Øyenstikkere

Bruk nøkkelen under, eller åpne i nytt vindu (spesielt anbefalt for nyere mobile enheter).

Nøkkel til øyenstikkere i Norge

Det finnes 50 arter av øyenstikkere i Norge, hvorav 16 tilhører undergruppen vannymfer mens 34 tilhører undergruppen libeller. Denne nøkkelen dekker alle de norske artene samt fem arter som kan dukke opp her.

Ved bestemmelse av øyenstikkere må man vurdere mange ulike karakterer, blant annet kroppens fargetegninger, vingens ribbemønster og utformingen av kjønnsorganene. En håndlupe kan være et nyttig hjelpemiddel, men vil vanligvis ikke være strengt nødvendig. Det er også vanligvis fullt mulig å bestemme øyenstikkere ut fra foto.

Fargekarakterer må brukes med en viss forsiktighet, da tegningene kan variere sterkt innenfor den enkelte art og ofte endrer seg vesentlig med alderen til dyret. Hannene endrer seg som regel mer enn hunnene, og nyklekte hanner har gjerne typiske hunnfarger. Hunner kan unntaksvis opptre med typiske hannfarger, og begge kjønn kan dukke opp i uvanlige varianter. Fargen påvirkes også av temperaturen, og et dyr som er blått i varmt vær kan være gråbrunt i kjølig vær. Fargene taper seg dessuten når dyret dør, så et tørt eksemplar vil fortone seg svært annerledes enn et levende dyr.

Mer om bestemmelsesnøkler.

Hvordan bruke nøkler?

Vurdér svaralternativene i nøkkelen opp mot det som skal bestemmes, og velg det som passer. Når det finnes flere alternativer er det også mulig å velge bort alternativer som ikke passer. Du kan bla forbi spørsmål som du er usikker på; nøkkelen byr på mange veier til målet, og man trenger ikke å besvare alle spørsmålene eller å besvare dem i en gitt rekkefølge. Begynn med de enkleste spørsmålene, så vil nye spørsmål dukke opp og lede videre.

Gå til øyenstikkere på nett:

Øyenstikkere Odonata

Øyenstikkerne omfatter noen av de største insektene i norsk natur. Alle artene er rovlevende, og alle er tilknyttet ferskvannsmiljøer. Øyenstikkerne har ufullstendig forvandling, og de akvatiske nymfene lever for det meste i stillestående eller stilleflytende vann hvor de livnærer seg som rovdyr på bunnen og i vegetasjonen. De voksne insektene er landlevende; de har to par vinger, langstrakt bakkropp og et svært bevegelig hode med store fasettøyne. De er suverene luftakrobater og tilbringer mye av tiden sin på vingene på jakt etter bytter eller partnere. De oppholder seg vanligvis nær vann men kan også påtreffes i andre miljøer. Flere arter er kjent å trekke over lange avstander. De norske øyenstikkerne deles i to underordener: vannymfer (Zygoptera) og øyenstikkere og libeller (Anisoptera). De to gruppene skilles blant annet ved at vannymfene er i stand til å legge vingene bakover langs kroppen i hvile. Vannymfene er også generelt mindre og spinklere bygget enn øyenstikkerne og libellene.

Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 4.0

Taksonomi

Vitenskapelig navn
Øyenstikkere Odonata
Taksonomisk kategori
Orden
Bokmål
øyenstikkere
Klassifisering