Natur i Norge versjon 1.0 ble publisert i 2009.

Naturtyper

Under Naturtyper kan man navigere på de ulike nivåene i systemet og finne de respektive naturtypene.

Variasjon

Under Variasjon man finner hele inndelingen av ”Kilder til variasjon”, som er en systematisk inndeling av alle økologiske variabler som brukes i systemet.