Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
v
V4-C-1 litt kalkfattig og svakt intermediær svakkilde
t*, m*, s+[KI∙d|c]
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
m, s-[KI∙d|c]
V4-C-4 sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder
m, s-[KI∙d|c]