Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
s+[KA·f|e]
T1-C-8 uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt kalkrike berg, bergvegger og knauser
v, s-[KA·g|f]
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
v, s*[KA·f|e]
T13-C-7 sterkt kalkrik grov ur
v, s-[KA·g|f]
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v, s+[KA∙h|g]
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s+[KA∙h|g]
T27-C-3 kalkrik blokkmark
s*[KA·f|e]
T2-C-8 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark
v, s+[KA∙h|g]
Se fler