Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-11 svakt intermediært og kalkfattig snøleieberg
t*
V6-C-5 kalkfattig og intermediært ekstrem-våtsnøleie
v
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
v
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
v, s-[SV·e|d],s+[KA·e|f]