Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
v
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
s+[KI·b|a]
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
s*[KA·g|f], s+[MF·d|e]
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
s*[KA·g|f], s+[MF·d|e]