Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v