Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v, s*[UF∙h|g]
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v*, s*[KA∙h|g]
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
v, s*[KA∙h|g]