Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
s*[UF∙c|b]
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
s*[UF∙e|d]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
m*, v*, s+[KA·g|f]
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
v
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
m*, v*, s+[KA·g|f]
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
m
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
m*, v*, t*
V10-C-2 kalkrik våteng
s+[KA·f|e]
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
m*, v*, s+[KA·g|f]