Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
v, s-[KA·f|e]
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
s-[KA·f|e]
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v
V6-C-5 kalkfattig og intermediært ekstrem-våtsnøleie
v
V6-C-6 kalkrikt ekstrem-våtsnøleie
v