Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
v
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
v
T4-C-1 blåbærskog
m[O3-OC,SB-NB]
T4-C-2 svak lågurtskog
v, m[O3-OC,SB-NB]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T4-C-3 lågurtskog
v
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
Se fler