Styret sluttbehandla den strategiske planen til Artsdatabanken for perioden 2018 til 2022 den 24. mai 2018.

Den strategiske planen for perioden 2018 til 2022 er basert på Artsdatabanken sitt mandat og dei prosessane som er køyrde i organisasjonen og styret. Det blei gjennomført ein omfattande prosess fyrste halvår av 2017, som resulterte i eit utkast til ein plan, men eit leiarskifte medførte ei utsetjing av sluttføringa. Prosessen blei derfor sluttført i 2018, med ei sterk involvering av den nye leiargruppa. Styret sluttbehandla planen den 24.05.2018.