RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Haliaeetus albicilla  (Linnaeus, 1758)

havørn

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker havørn langs kysten, og enkelte steder også i innlandet. Arten har i løpe av siste 40-årsperioden spredt seg sørover til områder den var borte fra på store deler av 1900-tallet, og som eksempel hekker den nå igjen i Oslofjorden. Reiret plasseres helst i trær, men kan også ligge i bergvegger eller på bakken. Den lever av fisk, fugl og åtsler. Voksne fugler holder gjerne til i samme område året rundt, mens ungfuglene streifer vidt. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være mellom 5 600 og 8 400 individ (Shimmings & Øyen 2015), og ser fortsatt ut til å være i vekst. Arten klassifiseres derfor ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater og trender for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.