Bilde av en fisk

Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

16 treff for "salmon"

16 treff

filter_list Filter

Antall vurderinger per kategori

0
RE regionalt utdødd
0
CR kritisk truet
0
EN sterkt truet
0
VU sårbar
1
NT nær truet
0
DD datamangel
8
LC livskraftig
5
NA ikke egnet
2
NE ikke vurdert

En vurdering har kun én kategori. Totalantallet tilsvarer derfor antall vurderinger i utvalget, nemlig 16.

Antall vurderinger per kriterium

1
A
0
B
0
C
0
D

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per utslagsgivende kriterium for kategori (A-D).

Antall vurderinger per habitattype

Arktisk
0
Fjell
0
Berg og ur
0
Skog
0
Ferskvann
12
Fjæresone
0
Flomsone
0
Snø og is
0
Kyst
0
Saltvann
7
Semi-naturlig mark
0
Sterkt endret mark
0
Våtmark
0

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per habitat. Flere habitattyper per vurdering er mulig.

Antall vurderinger per region

Østfold
1
Oslo og Akershus
1
Hedmark
0
Oppland
0
Buskerud
1
Vestfold
1
Telemark
1
Aust-Agder
1
Vest-Agder
1
Rogaland
1
Hordaland
1
Sogn og Fjordane
1
Møre og Romsdal
1
Trøndelag
1
Nordland
1
Troms
1
Finnmark
1
Svalbard
0
Jan Mayen
0
Nordsjøen
1
Norskehavet
1
Barentshavet sør
1
Barentshavet nord og Polhavet
1
Grønlandshavet
0

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet per region eller havområde. Basert på kjent eller antatt forekomst.

Antall vurderinger per påvirkningsfaktor

Påvirkning på habitat
1
Andre
1
Klimatiske endringer
1

Antall vurderinger i utvalget i kategoriene nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet som påvirkes negativt.

Sitering

Artsdatabanken (2021, 24. november). Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021