Bilde av en fisk

Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

 • Svalbard
 • regionalt utdødd
 • kritisk truet
 • sterkt truet
 • sårbar
 • nær truet
 • datamangel
 • livskraftig
 • ikke egnet
 • ikke vurdert
 • Fugler

Viser treff 1 - 25 av 50 Sorter etter:
Viser 1 til 25 av totalt 50 treff. Sorter etter:

filter_list Filter

Sitering

Artsdatabanken (2021, 24. november). Norsk rødliste for arter 2021. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021