Her finner du Artskart, NiN-kart og Portal for økologiske grunnkart

Artskart

I dette kartet kan du se hvor i landet arter er registrert. Mange arter er lite kartlagt, eller kan ha forsvunnet fra lokaliteter der de tidligere er observert. Det er mulig å abonnere på varsel om nye observasjoner av arter eller for områder av spesiell interesse. Artskart er et samarbeid med GBIF Norge, og formidler informasjon fra flere dataeiere.

Gå til Artskart

NiN-kart

I dette kartet kan du se hvor i landet ulike naturtyper er registrert. Du finner også heldekkende informasjon om landskapstyper i Norge. Informasjonen som presenteres i dette kartet følger Artsdatabankens system for å beskrive natur; «Natur i Norge». I NiN-kart finner du data som er gjort åpent tilgjengelig, og mengden informasjon vil øke i tråd med at flere dataeiere deler sine data.

Gå til NiN-kart

 

Portal for økologiske grunnkart

I portalen får du oversikt over alle landskap, naturtyper, arter og miljøvariabler i et felles grensesnitt. I tillegg finner du administrative støttekart. Dette er relevant når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet.

Gå til Portal for økologiske grunnkart