Fremmedartslista 2023 viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko).

Lenke til datasett: 
Lisens: