Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-2 kvite og grå dyner
m, v*
T21-C-3 brune dyner og dynehei
m, v*
T21-C-4 dynetrau
v