Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
v[BN,SB]
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
v
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
v[BN,SB]