Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 17
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 17
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.