Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 7
Limniske 0
Terrestriske 5
Marine 2
Antatt antall uoppdagede arter 1
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.