Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
v, s+[KA·f|e]
T1-C-7 lite uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt kalkrike nakne berg
s*[UE·c|d],s-[KA·g|f]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
s+[KI·h|g]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
V6-C-6 kalkrikt ekstrem-våtsnøleie
v, s-[KA∙g|f]
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
v, s+[KA∙g|f]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, s+[KA·h|g]