Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-3 sterkt intermediære og litt kalkrike myrflater
s+[KA·e|d]
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
v