Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 88
Limniske 25
Terrestriske 0
Marine 63
Antatt antall uoppdagede arter 116
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.