Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
s-[KA·f|e]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
s-[KA∙g|f]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s-[KA∙g|f]
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
v
T3-C-7 svakt kalkrik leside
s-[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, t¤[KA·fg],s-[UF·e|f]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
s-[KA·f|e]
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei